Posiedzenie Komisji ds. Wychowania Fizycznego przy ZG AZS

Published by Adam on

We wtorek, 22 stycznia obiekty Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej gościły przedstawicieli szkół wyższych specjalizujących się w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z całej Polski.

Obradom Komisji przewodniczyła dyrektor CSiR Politechniki, Barbara Grabacka – Pietruszka, która wspólnie z sekretarzem generalnym AZS, Dariuszem Piekutem nadawała ton dyskusji.

Poruszano tematy związane z rozwojem wychowania fizycznego jako dziedziny nauki i ważnego elementu procesu edukacyjnego na szczeblu szkoły wyższej.

Wspólnie dyskutowano o aktualnym stanie regulacji prawnych w zakresie wychowania fizycznego studentów poszczególnych Uczelni, a głos zabrali m in. przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Komisja podjęła uchwałę o przygotowaniu wzorcowych rozwiązań dotyczących w/w zagadnieniu.

Ponadto, zaprezentowano innowacyjne pomysły związane z wykorzystaniem wiedzy na temat aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz stworzenia możliwości podjęcia dwutorowej edukacji przez sportowców wyczynowych, dla których największą barierą jest czas.

Przewodnicząca Komisji, Barbara Grabacka – Pietruszka zaznaczyła, że współpraca środowiskowa będzie kontynuowana, a każde spotkanie ma przybliżać do podnoszenia jakości kształcenia w każdej jednostce edukacyjnej.

Categories: Aktualności

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *