Logo KU AZS PK

Logo Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej może być wykorzystywane przez zarząd, trenerów, zawodników AZS PK, jednostki Politechniki Krakowskiej oraz Akademickiego Związku Sportowego.

Zabrania się wykorzystywania logo do celów komercyjnych, bez zgody zarządu KU AZS PK.

Niedopuszczalne jest umieszczanie logo w materiałach zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, obsceniczne, nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym lub rasowym, obrażające uczucia religijne lub w jakikolwiek inny sposób naruszające dobre imię Politechniki Krakowskiej, Akademickiego Związku Sportowego oraz KU AZS PK.

Prosimy o zachowanie proporcji logo i korzystanie tylko z dostępnych wariantów kolorystycznych.

Paczka plików do pobrania – logo KU AZS PK