Sekcje

Sekcje sportowe AZS PK

Semestr zimowy 22/23
  • Kwalifikacji na ww. sekcje sportowe dokonuje trener w godzinach treningu sekcji.

  • W zajęciach ww. sekcji sportowych AZS Politechniki Krakowskiej mogą uczestniczyć studenci przyjęci do sekcji przez trenera, po opłaceniu składki członkowskiej ISIC-AZS ważnej przez cały rok akademicki. (więcej informacji w zakładce Dołącz do AZS).

  • Członkowie klubu uczelnianego otrzymują całodobowe ubezpieczenie NWW 24h/dobę na dany rok akademicki.

  • Członkowie uczestniczący w  sekcjach sportowych  mają możliwość uzyskania zaliczenia z wychowania fizycznego. Wyjątkiem jest sekcja e-sportu.

Sekcje rekreacyjne AZS PK

  • Zapisy do sekcji rekreacyjnych prowadzi sekretariat AZS PK na podstawie kolejności opłacenia składki członkowskiej AZS. Na semestr letni do ww. sekcji będą przyjmowane osoby na podstawie kolejności wpłat za semestr letni i nie obowiązuje kolejność z semestru zimowego.
    Wyjątek stanowi sekcja rekreacyjna tenisa ziemnego – tutaj o przyjęciu decyduje trener.

  • Członkowie klubu uczelnianego otrzymują całodobowe ubezpieczenie NWW 24h/dobę na dany rok akademicki.

  • Członkowie AZS uczestniczący w ww. sekcjach rekreacyjnych nie mają możliwości uzyskania zaliczenia z wychowania fizycznego!

  • Szczegółowej informacje można uzyskać w sekretariacie AZS ul. Kamienna 17, pokój 201, tel. 12 632 43 42