Sekcje

Sekcje sportowe AZS PK

Semestr letni 2023/2024
  • Kwalifikacji na ww. sekcje sportowe dokonuje trener w godzinach treningu sekcji.

  • W zajęciach ww. sekcji sportowych AZS Politechniki Krakowskiej mogą uczestniczyć studenci przyjęci do sekcji przez trenera, po opłaceniu składki członkowskiej ISIC-AZS ważnej przez cały rok akademicki. (więcej informacji w zakładce Dołącz do AZS).

  • Członkowie klubu uczelnianego otrzymują całodobowe ubezpieczenie NWW 24h/dobę na dany rok akademicki.

  • Członkowie uczestniczący w  sekcjach sportowych  mają możliwość uzyskania zaliczenia z wychowania fizycznego. Wyjątkiem jest sekcja e-sportu.

Informacje