Zarząd

Zarząd KU AZS PK 2019-2021

Dariusz Pyko

Prezes

Krzysztof Włodarczyk

V-ce prezes
ds. Sportu

Aldona Patycka

Sekretarz

Krzysztof Pszczółka

V-ce prezes
ds. marketingu

Kamil Kubala

V-ce prezes ds. Organizacyjnych

Gabriela Godek

Natalia Popiół

Adam Popek

Paweł Szmit

Jakub Kotliński

Marta Tomczyk

Patryk Dębski

Aleksandra Dębska

W skład Zarządu KU AZS PK na kadencję 2017-2019 wchodzili:

Prezydium:
Krzysztof Pszczółka – Prezes
Krzysztof Włodarczyk – V-ce Prezes ds. sportu
Dariusz Pyko – V-ce Prezes ds. finansowych
Aleksandra Nędza – V-ce Prezes ds. organizacyjnych
Aldona Patycka – Sekretarz
Małgorzata Postrożny – Kierownik sekcji grafików

Pozostali członkowie zarządu:
Agnieszka Kwiatkowska
Amadeusz Dziki
Anna Wawrzak
Kamil Stachura
Katarzyna Orzechowska
Kinga Nestorowicz
Magdalena Kuna
Natalia Wątroba