Nowy Prezes i Zarząd wybrany

Published by Kamil on

8 czerwca 2015 roku na hali przy ulicy Kamiennej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Krakowskiej. Głównymi punktami zebrania było sprawozdanie z kadencji Zarządu na lata 2013-2015, powołanie nowego Zarządu oraz Prezesa, a także dyskusja na temat spraw bieżących.
Na początku Prezes Tomasz Buczek pokrótce podsumował mijającą kadencję, a Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W kolejnym punkcie programu Katarzyna Pabis – kandydatka na stanowisko Prezesa wygłosiła krótkie przemówienie, w którym m. in. podkreśliła potrzebę dalszej współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji oraz konieczność stopniowego zaopatrzenia sekcji sportowych w komplety nowych strojów. Samo głosowanie obyło się bez niespodzianki i kandydatka oficjalnie została nowym Prezesem.
Następnie Walne Zebranie przystąpiło do wyboru członków nowego Zarządu. Spośród 20 osób, które zostały zgłoszone przez sekcje, ustępujący Zarząd rekomendował 13 nazwisk, które znalazły się na karcie do głosowania. Wszyscy kandydaci zebrali odpowiednią liczbę głosów, dzięki czemu znaleźli się w nowym Zarządzie.
Podczas zebrania uchwalono również dwa wnioski. Pierwszy z nich dotyczył konieczności wyznaczenia kierownika w każdej sekcji, który będzie współpracował z Zarządem oraz informował członków sekcji o ważnych sprawach. Druga uchwała (dość humorystyczna) dotyczyła potrzeby częstszego uśmiechania się przez zespół naszych cheerleaders 🙂

Dwa dni po zakończonych obradach nowo wybrany Zarząd spotkał się na pierwszym posiedzeniu Zarządu w celu ukonstytuowania oraz wybrania wiceprezesów, a także członków prezydium i sekretarza. W czasie spotkania omówiono również kwestie zbliżającej się Gali Sportu oraz plany na najbliższy rok akademicki.
Podsumowując, w skład obecnego Zarządu KU AZS PK na kadencję 2015-2017 wchodzą:

Prezydium:
Katarzyna Pabis – Prezes
Krzysztof Włodarczyk – V-ce Prezes ds. sportu
Dariusz Pyko – V-ce Prezes ds. finansowych
Krzysztof Pszczółka – V-ce Prezes ds. organizacyjnych
Aldona Patycka – Sekretarz
Hanna Przegon
Mateusz Szeląg

Pozostali członkowie zarządu:
Kamil Stachura
Kacper Berbeć
Aleksandra Nędza
Anna Wawrzak
Rafał Zużałek
Marek Żytka
Anna Krawiec

Categories: Aktualności

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *